08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
sobota 23. 11.
sobota 23. 11.
Snídaně
08:00 - 09:00
Snídaně

Ranní ohlédnutí
09:00 - 09:30
Ranní ohlédnutí

Uvítaní účastníků
09:30 - 09:45
Uvítaní účastníků

Panelová diskuze - Pět úhlů participace
09:45 - 11:00
Panelová diskuze - Pět úhlů participace
Jakub Čech, Michael Murad, Kristina Papoušková, Ondřej Horák, Petr Doubravský

Jakub Čech
Jakub Čech (19) se odmalička zajímá o dění ve svém rodném Prostějově. Píše do novin, žádá o informace, je aktivní v občanských iniciativách. Považoval za samozřejmé se občansky angažovat, nemlčet k tomu, když se děje něco špatného a podílet se na životě svého města. Opakovaně veřejně upozornil na různá porušování zákonů ze strany politiků a úředníků. Vysloužil si za to výhrůžky žalobami i několik trestních oznámení. V současnosti studuje Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V posledních letech také vystupuje na přednáškách, besedách a debatách o občanském aktivismu. Na svém vlastním příkladu se snaží ukázat, že člověk může zasahovat do věcí veřejných i přesto, že není plnoletý.

Petr Doubravský
Petr Doubravský je student a environmentální aktivista. Na začátku roku 2019 spoluzakládat hnutí Fridays For Future, které organizuje studentské stávky za klima, v rámci kterých požaduje řešení klimatické krize a kritizuje politiky za jejich nečinnost. Od začátku působí jako jeden z mluvčích tohoto hnutí. Pochází z Nového Strašecí, ale v současnosti studuje na Akademickém gymnáziu v Praze.

Ondřej Horák
Ondřej Horák vystudoval práva na UK v Praze. Během studií založil v rámci iniciativy Inventura demokracie skupinu mapující občanské vzdělávání v ČR. V roce 2010 začal pracovat v Centru občanského vzdělávání (COV) coby koordinátor pilotního projektu zavádějícího systematickou podporu aktivního občanství na školách. Od té doby se zabývá mj. právní gramotností, participativními metodami při práci s veřejností či podporou občanského vzdělávání na systémové úrovni. Od roku 2014 působí v roli ředitele COV.

Michael Murad
Michael Murad je absolventem práva a bezpečnostních a strategických studií na Masarykově univerzitě. Na poli občanského vzdělávání je aktivní od roku 2009, kdy začal spolupracovat s o.p.s. EUTIS, ve které působí od roku 2011 jako projektový manažer. Podílel se na realizaci řady národních i mezinárodních projektů zaměřených na zvýšení účasti mladých lidí na politice, či na výuku moderní historie. V současnosti koordinuje projekt "Rozhoduj o Evropě".

Kristina Papoušková
Kristina pracuje jako programová manažerka Nadace Via, kde se věnuje zejména filantropii. Má na starosti osvětu a vzdělávání v této oblasti. Vede program pro mládež Dobro-druzi, kde mladí lidé pořádají dobročinné akce pro druhé. Program chce mladým lidem ukázat, že pomoc druhým je hlavně radost a zábava.

Coffee break
11:00 - 11:15
Coffee break

Panelová diskuze
11:15 - 12:15
Panelová diskuze

Představení a zapsání do workshopů
12:15 - 13:00
Představení a zapsání do workshopů

Oběd
13:00 - 14:30
Oběd

Jak se zapojit do komunální politiky
14:30 - 15:30
Jak se zapojit do komunální politiky

Beseda se dvěma hosty: Devatenáctiletý Jakub Čech již několik let aktivně upozorňuje na palčivá témata radnice v Prostějově, kde žije. Štěpán Drahokoupil se věnuje podpoře lidí, kteří do komunální politiky chtějí sami vstoupit. Dvě rozdílné zkušenosti, dva úhly pohledu na komunální politiku a to, jak ji jako mladý člověk aktivně utvářet a ovlivňovat.

Jakub Čech
Jakub Čech (19) se odmalička zajímá o dění ve svém rodném Prostějově. Píše do novin, žádá o informace, je aktivní v občanských iniciativách. Považoval za samozřejmé se občansky angažovat, nemlčet k tomu, když se děje něco špatného a podílet se na životě svého města. Opakovaně veřejně upozornil na různá porušování zákonů ze strany politiků a úředníků. Vysloužil si za to výhrůžky žalobami i několik trestních oznámení. V současnosti studuje Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V posledních letech také vystupuje na přednáškách, besedách a debatách o občanském aktivismu. Na svém vlastním příkladu se snaží ukázat, že člověk může zasahovat do věcí veřejných i přesto, že není plnoletý.

Štěpán Drahokoupil
Štěpán Drahokoupil pracuje pro Nadaci OSF jako koordinátor a advokační poradce. Od roku 2019 spolupracuje s Nadací Via na projektu Nebojme se komunální politiky. Má doktorát z politologie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde nadále působí jako externí pedagog.

Jak rozeznat fakenews a jak se jim bránit?
14:30 - 15:30
Jak rozeznat fakenews a jak se jim bránit?

Jak rozeznat fakenews a jak se jim bránit? Informace se na nás valí nonstop ze všech stran. Jak ale vybrat tu pravdivou? A existuje pravda vůbec? Workshop nás naučí orientovat se v záplavě informačních kanálů, rozpoznávat fakenews a rozlišovat mezi ověřenými a neověřenými zprávami.

Barbora Procházková
Bára Procházková pracuje jako novinářka a moderátorka, v současné době působí jako vedoucí vydání zpravodajského webu ČT24.cz. Studovala politologii a východoevropská studia na univerzitě v Hamburku. Během studia pracovala jako projektová manažerka v několika zemích, především ve Francii, Polsku, Lotyšsku, Bosně-Hercegovině, Německu a Česku. Od roku 2004 pracovala jako redaktorka v Českém rozhlase a v týdeníku Respekt, působila také jako šéfredaktorka měsíčníku Bel Mondo. Pravidelně přednáší o mediální gramotnosti v Česku i Německu, tam také vede semináře občanského a politického vzdělávání.

Pomáhat je dobro-družství
14:30 - 15:30
Pomáhat je dobro-družství

Máte rádi lidi? Tak to jste možná filantropové. Pojďme se společně zamyslet nad tím, jak pomáhat druhým. Ve workshopu zavítáme do světa známých i neznámých filantropů. A společně vymyslíme, komu a jak byste mohli pomáhat právě vy! A možná na konci společně zjistíme, že i konání dobra může být zábava a dobro-družství.

Kristina Papoušková
Kristina pracuje jako programová manažerka Nadace Via, kde se věnuje zejména filantropii. Má na starosti osvětu a vzdělávání v této oblasti. Vede program pro mládež Dobro-druzi, kde mladí lidé pořádají dobročinné akce pro druhé. Program chce mladým lidem ukázat, že pomoc druhým je hlavně radost a zábava.

Co zeleného můžu udělat pro ostatní ve veřejném prostoru?
14:30 - 15:30
Co zeleného můžu udělat pro ostatní ve veřejném prostoru?

Jak můžeme oživit prostor kolem sebe? Jak vnést život do ulic, aby se zazeleny? Pokud počasí jen trochu dovolí, projdeme se po několika místech v Karlíně a ukážeme si, jak vytvářet i uprostřed města ostrůvky zeleně. Pokud nám počasí nebude nakloněno, budeme přemýšlet o možnostech co dělat nad fotografiemi zahrad a ozeleňování prostoru.

Anna Černá
Anna Černá působí již 3.rokem jako koordinátorka Komunitní zahrady Vidimova, kterou vytvořil a spravuje sociální podnik KOKOZA, o.p.s. jehož hlavním posláním je podporovat městské pěstování a kompostování. Komunitní zahrady bere jako skvělý příklad z praxe pro využití veřejného prostoru k ozeleňování, produkci potravin ale hlavně jako nástroj pro sblížení lidí a komunity v dané lokalitě a podpoře jejich dalších aktivit i nad rámec zahrady. Osobně se také podílí na dalších komunitních projektech a aktivitách na Praze 11, které vznikly převážně díky nápadům komunitních zahradníků právě z KZ Vidimova.

Coffee break
15:30 - 16:00
Coffee break

Mluvíme s mladými lidmi (nejenom) o Evropě!
16:00 - 17:00
Mluvíme s mladými lidmi (nejenom) o Evropě!

Workshop bude zaměřen na představení politiky, zejména té evropské. Během workshopu si vyzkoušíme různé aktivity, které vám přiblíží fungování Evropské unie, jejích institucí a ukážou vám, že i vy se do debat (nejenom) o evropských tématech, které zajímají právě vás, můžete zapojit. Přijďte diskutovat a ovlivňovat veřejné dění – bude vás to bavit!

Michael Murad
Michael Murad je absolventem práva a bezpečnostních a strategických studií na Masarykově univerzitě. Na poli občanského vzdělávání je aktivní od roku 2009, kdy začal spolupracovat s o.p.s. EUTIS, ve které působí od roku 2011 jako projektový manažer. Podílel se na realizaci řady národních i mezinárodních projektů zaměřených na zvýšení účasti mladých lidí na politice, či na výuku moderní historie. V současnosti koordinuje projekt "Rozhoduj o Evropě".

Jak rozeznat fakenews a jak se jim bránit?
16:00 - 17:00
Jak rozeznat fakenews a jak se jim bránit?

Jak rozeznat fakenews a jak se jim bránit? Informace se na nás valí nonstop ze všech stran. Jak ale vybrat tu pravdivou? A existuje pravda vůbec? Workshop nás naučí orientovat se v záplavě informačních kanálů, rozpoznávat fakenews a rozlišovat mezi ověřenými a neověřenými zprávami.

Barbora Procházková
Bára Procházková pracuje jako novinářka a moderátorka, v současné době působí jako vedoucí vydání zpravodajského webu ČT24.cz. Studovala politologii a východoevropská studia na univerzitě v Hamburku. Během studia pracovala jako projektová manažerka v několika zemích, především ve Francii, Polsku, Lotyšsku, Bosně-Hercegovině, Německu a Česku. Od roku 2004 pracovala jako redaktorka v Českém rozhlase a v týdeníku Respekt, působila také jako šéfredaktorka měsíčníku Bel Mondo. Pravidelně přednáší o mediální gramotnosti v Česku i Německu, tam také vede semináře občanského a politického vzdělávání.

Ochutnávka kritického myšlení
16:00 - 17:00
Ochutnávka kritického myšlení

Kritické myšlení bývá často spojováno s argumentačními dovednostmi, s obrannou proti manipulaci a vyhodnocováním správnosti informací. To vše kritické myšlení jistě obsahuje, ale určitě to není všechno. V tomto workshopu se společně podíváme na různá pojetí kritického myšlení a zaměříme se na jeho další aspekty jako jsou hledání jiných pohledů a perspektiv, učení se naslouchat nebo schopnost odhalovat skryté předpoklady (u sebe i u druhých). Dostane se i na otázku, jakou roli hrají v kritickém myšlení emoce. Povídat si určitě nebudeme jenom teoreticky. Zmiňované aspekty kritického myšlení si účastníci a účastnice budou moci vyzkoušet v rámci konkrétních aktivit.

Anna Hubáčková
Anna Hubáčková působí v organizaci Nazemi jako lektorka globálního vzdělávání, kde v programech mimo jiné pracuje i s metodami programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Ráda prozkoumávám způsoby, jak podporovat mladé lidi na jejich cestě k aktivnímu občanství.

Umění místa
16:00 - 17:00
Umění místa

Lidi jdou, postávají, baví se nebo za něco demonstrují - tam “venku”, ve veřejném prostoru, se stále něco děje! A zdá se, že i od tebe sa jaksi očekává, že zaujmeš vlastní postoj a najdeš si svou cestu a “něco” uděláš. Jak ale na to? A kde vůbec začít? Jak rozpoznat, čemu má smysl věnovat svou pozornost? Formou hry BEEN THERE TOGETHER se naučíš zbystřit své vnímání, vylepšíš si sociální dovednosti a schopnost autenticky reagovat v různých situacích. Společná diskuze pak pomůže vyjasnit tvé další kroky (veřejným) životem.

Dominika Belanská
Dominika Belanská působí od roku 2012 v iniciativách pro udržitelný městský rozvoj, zkvalitňování veřejného prostoru a participaci obyvatel na utváření městského prostředí. Místní zájemce z různých sektorů provází procesy participativního výzkumu a společného plánování. Vede workshopy s využitím prvků gamifikace a kreativní facilitace. Rozvíjí související metodiku a poskytuje konzultace.

Mluvíme s mladými lidmi (nejenom) o Evropě!
17:15 - 18:30
Mluvíme s mladými lidmi (nejenom) o Evropě!

Workshop bude zaměřen na představení politiky, zejména té evropské. Během workshopu si vyzkoušíme různé aktivity, které vám přiblíží fungování Evropské unie, jejích institucí a ukážou vám, že i vy se do debat (nejenom) o evropských tématech, které zajímají právě vás, můžete zapojit. Přijďte diskutovat a ovlivňovat veřejné dění – bude vás to bavit!

Michael Murad
Michael Murad je absolventem práva a bezpečnostních a strategických studií na Masarykově univerzitě. Na poli občanského vzdělávání je aktivní od roku 2009, kdy začal spolupracovat s o.p.s. EUTIS, ve které působí od roku 2011 jako projektový manažer. Podílel se na realizaci řady národních i mezinárodních projektů zaměřených na zvýšení účasti mladých lidí na politice, či na výuku moderní historie. V současnosti koordinuje projekt "Rozhoduj o Evropě".

Pomáhat je dobro-družství
17:15 - 18:30
Pomáhat je dobro-družství

Máte rádi lidi? Tak to jste možná filantropové. Pojďme se společně zamyslet nad tím, jak pomáhat druhým. Ve workshopu zavítáme do světa známých i neznámých filantropů. A společně vymyslíme, komu a jak byste mohli pomáhat právě vy! A možná na konci společně zjistíme, že i konání dobra může být zábava a dobro-družství.

Kristina Papoušková
Kristina pracuje jako programová manažerka Nadace Via, kde se věnuje zejména filantropii. Má na starosti osvětu a vzdělávání v této oblasti. Vede program pro mládež Dobro-druzi, kde mladí lidé pořádají dobročinné akce pro druhé. Program chce mladým lidem ukázat, že pomoc druhým je hlavně radost a zábava.

Ochutnávka kritického myšlení
17:15 - 18:30
Ochutnávka kritického myšlení

Kritické myšlení bývá často spojováno s argumentačními dovednostmi, s obrannou proti manipulaci a vyhodnocováním správnosti informací. To vše kritické myšlení jistě obsahuje, ale určitě to není všechno. V tomto workshopu se společně podíváme na různá pojetí kritického myšlení a zaměříme se na jeho další aspekty jako jsou hledání jiných pohledů a perspektiv, učení se naslouchat nebo schopnost odhalovat skryté předpoklady (u sebe i u druhých). Dostane se i na otázku, jakou roli hrají v kritickém myšlení emoce. Povídat si určitě nebudeme jenom teoreticky. Zmiňované aspekty kritického myšlení si účastníci a účastnice budou moci vyzkoušet v rámci konkrétních aktivit.

Anna Hubáčková
Anna Hubáčková působí v organizaci Nazemi jako lektorka globálního vzdělávání, kde v programech mimo jiné pracuje i s metodami programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Ráda prozkoumávám způsoby, jak podporovat mladé lidi na jejich cestě k aktivnímu občanství.

Umění místa
17:15 - 18:30
Umění místa

Lidi jdou, postávají, baví se nebo za něco demonstrují - tam “venku”, ve veřejném prostoru, se stále něco děje! A zdá se, že i od tebe sa jaksi očekává, že zaujmeš vlastní postoj a najdeš si svou cestu a “něco” uděláš. Jak ale na to? A kde vůbec začít? Jak rozpoznat, čemu má smysl věnovat svou pozornost? Formou hry BEEN THERE TOGETHER se naučíš zbystřit své vnímání, vylepšíš si sociální dovednosti a schopnost autenticky reagovat v různých situacích. Společná diskuze pak pomůže vyjasnit tvé další kroky (veřejným) životem.

Dominika Belanská
Dominika Belanská působí od roku 2012 v iniciativách pro udržitelný městský rozvoj, zkvalitňování veřejného prostoru a participaci obyvatel na utváření městského prostředí. Místní zájemce z různých sektorů provází procesy participativního výzkumu a společného plánování. Vede workshopy s využitím prvků gamifikace a kreativní facilitace. Rozvíjí související metodiku a poskytuje konzultace.

Večeře
18:30 - 19:30
Večeře

Živá knihovna: Vem to do svých rukou - šest inspirativních příběhů
19:30 - 21:00
Živá knihovna: Vem to do svých rukou - šest inspirativních příběhů
Natálie Macošková, Petr Doubravský, Petra Soukupová, Adéla Mrázová, Jan Papajanovský, Alžběta Filipková

Petr Doubravský
Petr Doubravský je student a environmentální aktivista. Na začátku roku 2019 spoluzakládat hnutí Fridays For Future, které organizuje studentské stávky za klima, v rámci kterých požaduje řešení klimatické krize a kritizuje politiky za jejich nečinnost. Od začátku působí jako jeden z mluvčích tohoto hnutí. Pochází z Nového Strašecí, ale v současnosti studuje na Akademickém gymnáziu v Praze.

Alžběta Filipková
Alžběta Filipková je studentkou práva na Karlově univerzitě a ve svém volném čase se věnuje účastí na rozmanitých projektech v oblasti mezinárodních vztahů a diplomacie. I díky tomu je v současné době jednou ze dvou mladých delegátek České republiky do OSN, kde má možnost zastupovat českou mládež ve třetím výboru Valného shromáždění a zpět v Česku zprostředkovávat mládeži informace o fungování a dění v OSN. Mimo to se již delší dobu věnuje dobrovolnictví v neziskovém sektoru, v současné době při organizaci Modelu NATO v rámci Pražského studentského summitu.

Natálie Macošková
Natálie Macošková (18) je již rok aktivní občankou a aktivně se zapojuje do veřejného dění. Jedním z témat, o které se začala zajímat je i vzdělání. Od konce dubna působí v České středoškolské unii jako členka předsednictva.

Adéla Mrázová
Adéla Mrázová je studentka vysoké školy, která se v prvním ročníku na vysoké škole rozhodla, že dá českému filmu muzeum, protože v Česku chybí. S partou spolužáků tak založila Národní filmové muzeum NaFilM. Heslo ,,Národ sobě" vyměnili za ,,Národ na film" a na jeho stavbu vybrali formou moderní veřejné sbírky na crowdfundingu. Po pěti letech se velký sen splnil a Česká republika má dnes v centru Prahy vzdělávací instituci, kterou zespodu vybudovala nezlomná odvaha tří studentů. Dnes si muzeum v žebříčcích zahraničních portálů drží pozici nejlepšího muzea v ČR!

Jan Papajanovský
Jan Papajanovský byl nejprve opozičním zastupitelem, následně starostou v pětitisícové České Kamenici. To vše za sdružení nezávislých, které s kolegy založil. Ve městě má na starosti hospodaření, investice, životní prostředí a bezpečnost. Stále ještě studuje práva a je spoluzakladatel a první předsedou České středoškolské unie.

Petra Soukupová
Petra Soukupová je zakladatelka orchestru Police Symphony Orchestra, který je složen z 64 nadšených mladých muzikantů, a který za své působení odehrál přes 120 koncertů a věnoval přes 1 milion korun druhým. Ráda spojuji lidi a dávám život myšlenkám a nápadům kolem nás.